พญาคำลือคู่เมือง  ลือเลื่องรอยพระพุทธบาท  เงาพระธาตุวัตอักโขชัยคีรี  มีของดีอันซีนไทยแลนด์
พบเห็นการทุจริตในหน่วยงานโปรดแจ้ง
สายตรงนายก อบต. : 09 3296 0729
 
 


 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
คู่มือประชาชน