ที่พัก - ร้านอาหาร


* โรงแรมสันติสุข *
สถานที่ตั้ง : 204 หมู่ที่ 6 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เบอร์โทรศัพท์ : 08-4806-8061 , 08-1366-8340 สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง : วัดพระจอมเกล้าราชานุสรณ์, วัดอักโขชัยคีรี , อนุสาวรีเจ้าพ่อพญาคำลือ , น้ำตกแจ้ซ้อน , เขื่อนกิ่วคอหมา ,เขื่อนกิ่วลม
* รุ่งนภาเกสตเฮาส์ *
สถานที่ตั้ง : 249 หมู่ที่ 6 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เบอร์โทรศัพท์ : 08-4613-2358 , 08-5620-9129 สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง : วัดพระจอมเกล้าราชานุสรณ์, วัดอักโขชัยคีรี , อนุสาวรีเจ้าพ่อพญาคำลือ , น้ำตกแจ้ซ้อน , เขื่อนกิ่วคอหมา , เขื่อนกิ่วลม
* ร้านแอ่วอิ่ม *
สถานที่ตั้ง : 87 หมู่ที่ 3 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เบอร์โทรศัพท์ : 0-5421-4070 , 08-9854-2975 e-mail : ELL-IM@HOTMAIL.COM บริการ : อาหาร เครื่องดื่ม คาราโอเกะ ห้องจัดงานเลี้ยงหมู่คณะ ห้องพักนักท่องเที่ยว สินค้าโอทอปพื้นเมือง สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง : วัดพระจอมเกล้าราชานุสรณ์, วัดอักโขชัยคีรี , อนุสาวรีเจ้าพ่อพญาคำลือ , น้ำตกแจ้ซ้อน , เขื่อนกิ่วคอหมา
* สวนอาหารสมหวัง *
สถานที่ตั้ง : 312 หมู่ที่ 8 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เบอร์โทรศัพท์ : 08-1386-7129 บริการ : อาหาร เครื่องดื่ม คาราโอเกะ ห้องจัดงานเลี้ยงหมู่คณะ ห้องพักนักท่องเที่ยว สินค้าโอทอปพื้นเมือง สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง : วัดพระจอมเกล้าราชานุสรณ์, วัดอักโขชัยคีรี , อนุสาวรีเจ้าพ่อพญาคำลือ , น้ำตกแจ้ซ้อน , เขื่อนกิ่วคอหมา , เขื่อนกิ่วลม
* ร้านรวมรส *
สถานที่ตั้ง : 149 หมู่ที่ 5 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เบอร์โทรศัพท์ : 08-1024-7309 สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง : วัดพระจอมเกล้าราชานุสรณ์, วัดอักโขชัยคีรี , อนุสาวรีเจ้าพ่อพญาคำลือ ,น้ำตกแจ้ซ้อน , เขื่อนกิ่วคอหมา ,เขื่อนกิ่วลม
* ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ด - ไก่ * สถานที่ตั้ง : 39 หมู่ที่ 1 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เบอร์โทรศัพท์ : 08-6197-0697 สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง : วัดพระจอมเกล้าราชานุสรณ์, วัดอักโขชัยคีรี , อนุสาวรีเจ้าพ่อพญาคำลือ , น้ำตกแจ้ซ้อน ,เขื่อนกิ่วคอหมา ,เขื่อนกิ่วลม
* ร้านข้าวมันไก่ภรณี *
สถานที่ตั้ง : 11 หมู่ที่ 6 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เบอร์โทรศัพท์ : 08-0122-9641 สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง : วัดพระจอมเกล้าราชานุสรณ์, วัดอักโขชัยคีรี , อนุสาวรีเจ้าพ่อพญาคำลือ , น้ำตกแจ้ซ้อน , เขื่อนกิ่วคอหมา ,เขื่อนกิ่วลม
* ร้านข้าวมันไก่บ้านปงคอบ *
สถานที่ตั้ง : 206 หมู่ที่ 9 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เบอร์โทรศัพท์ : 08-4481-9262 สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง : วัดพระจอมเกล้าราชานุสรณ์, วัดอักโขชัยคีรี , อนุสาวรีเจ้าพ่อพญาคำลือ , น้ำตกแจ้ซ้อน , เขื่อนกิ่วคอหมา ,เขื่อนกิ่วลม

องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร 230 หมู่ที่ 1 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์ 0 5427 1209 - 10 ส่งแฟกซ์ ต่อ 18