>> กลับ <<

ประกาศ ส.ถ./ผ.ถ. 4/4
ประกาศ ส.ถ./ผ.ถ. 4/5
ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร
 
 
ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร
เขตเลือกตั้งที่ 1 บ้านใหม่สวนดอกคำ
   
 
เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านหลุก
     
 
เขตเลือกตั้งที่ 3 บ้านใหม่ผ้าขาว
     
 
เขตเลือกตั้งที่ 4 บ้านสวนดอกคำ
   
 
เขตเลือกตั้งที่ 5 บ้านสันมะเกลือ
 
 
เขตเลือกตั้งที่ 6 บ้านสันกลาง
 
 
เขตเลือกตั้งที่ 7 บ้านทุ่งทอง
 
 
เขตเลือกตั้งที่ 8 บ้านใหม่เหล่ายาว
   
 
เขตเลือกตั้งที่ 9 บ้านปงคอบ
 
เขตเลือกตั้งที่ 10 บ้านสันติสุข
   
 
เขตเลือกตั้งที่ 11 บ้านทุ่งวิเชต
   

>> กลับ <<