การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

พ.ศ.2561 - 2565
 
พ.ศ.2561 - 2564
          - รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ครั้งที่ 1 (งวดเดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)
          - รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2561
พ.ศ.2560
          - รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ครั้งที่ 1 (งวดเดือนตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560)
          - รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ครั้งที่ 2 (งวดเดือนเมษายน 2560 - กันยายน 2560)
พ.ศ.2559
          - รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา