กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

              
องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนครจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติไทย วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก 5 ธันวาคม 2564 โดยการทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ ในวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณสนามกีฬา สวนสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร หมู่ที่ 3 อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง