โครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบล ประจำปี 2562
          องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร ได้ดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบล ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว หมู่ที่ 3 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปางมีการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน , กีฬาวอลเล่ย์บอลเยาวชนและประชาชนทั่วไปหญิง, กีฬาเปตองประชาชนทั่วไปทีมผสม (ชาย-หญิง) และกีฬาพื้นบ้าน