ประชุมการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562
          วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนครจัดประชุมการจัดโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 เพื่อร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การดำเนินการจัดโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริการส่วนตำบลวิเชตนคร