ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

                    องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร ได้จัดประชุมสภา สมัย สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2563 ณ.ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร