โครงการก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธารแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริ ประจำปี 2565
              วันที่ 23 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร โดย นางสาวอัชฎาพร เคร่งครัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกิจกรรม โครงการก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธารแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริ เพื่อให้ประชาชนได้กักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง (ลำน้ำแม่สอย) ณ บ้านปงคอบ หมู่ที่ 9 และ บ้านทุ่งทอง หมู่ที่ 7