โครงการ Big Cleaning Day อบต.วิเชตนคร ร่วมใจคัดแยกขยะตามหลักการ 3RSองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร 257 หมู่ที่ 1 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง