รับสมัครรับเลือกตั้ง
                    องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนครรับสมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร ณ ลานหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร ในวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564