โครงการนวดแผนไทยและธรรมชาติบำบัด

                    วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร ได้เป็นประธานเปิดในพิธีเปิดการอบรมโครงการนวดแผนไทยและธรรมชาติบำบัด ของชมรมผู้สูงอายุตำบลวิเชตนคร โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น ผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ญาติพี่น้อง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร (อาคารกองสวัสดิการสังคม)