แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

           แผนการดำเนินงาน พ.ศ.2565 / ประกาศ | ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนแรก | ผลการดำเนินงานประจำปี 2565
           แผนการดำเนินงาน พ.ศ.2564 / ประกาศ | ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนแรก | ผลการดำเนินงานประจำปี 2564
           แผนการดำเนินงาน พ.ศ.2563 / ประกาศ
           แผนการดำเนินงาน พ.ศ.2562 / ประกาศ
           แผนการดำเนินงาน พ.ศ.2561 / ประกาศ
           แผนการดำเนินงาน พ.ศ.2560 / ประกาศ
           แผนการดำเนินงาน พ.ศ.2559 / ประกาศ