องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร 257 หมู่ที่ 1 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 52120
โทรศัพท์ 0 5427 1209 - 10 ส่งแฟกซ์ ต่อ 18 / กองสวัสดิการสังคม 0 5420 9705
E-mail : wic01@hotmail.com / wichetnakorn.abt@gmail.com