ผลิตภัณฑ์ชุมชน / สินค้าโอท็อป (O - TOP)

1.กลุ่มทอผ้าวิเชตนคร (บ้านบนดอย)


               ผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกาย ผ้าทอตามสั่งทุกชนิด ชุดแม่บ้าน ชุดทีม ชุดนักเรียน สั่งสีสั่งลายได้ตามต้องการผลงานของกลุ่ม
               -ได้รับใบประกาศเกียรติคุณรางวัลชมเชยในการประกวดผลิตภัณฑ์ผ้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ดีเด่นระดับภาค ประจำปี ๒๕๔๖ สถานีโทรทัศน์ช่อง ๙ อ.ส.ม.ท. นำออกอากาศสารคดี "รอยไทย" เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๖
               - ได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับสามดาวปี ๒๕๔๗
               - ได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับห้าดาว ปี ๒๕๕๓
               - ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
                              * ผ้าทอลายดอก ปี ๒๕๔๖
                              * ผ้าทอลายขัดพื้นฐาน ปี ๒๕๕๒
                              * ผ้าคลุมไหล่ ปี ๒๕๕๒
                              * ย่าม ปี ๒๕๕๒

สถานที่ตั้ง : 290 หมู่ 3 บ้านใหม่ผ้าขาว ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 52120 ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : คุณคนึงสุข เปียงแก้ว เบอร์ โทรศัพท์ : 0-5427-1415

 

2. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเก้าตื้อ (กล้วย/มันฝรั่งแปรรูป)


     

ผลิตภัณฑ์กล้วยเบรคแตก กล้วยอบเนย มันฝรั่งแปรรูป มะม่วงแผ่น
สถานที่ตั้ง : 49 หมู่ที่ 4 บ้านสวนดอกคำ ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 52120
ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : นางเทา ความรู้ : เบอร์โทรศัพท์ : 0-5436-9612

 

3. ข้าวแต๋นน้องอุ้มผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นน้ำแตงโม
สถานที่ตั้ง : 97 ใหม่เหล่ายาว หมู่ 8 ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120
ผู้นำชุมชนกลุ่ม : นางผ่องพรรณ ปันดี : เบอร์โทรศัพท์ : 0 5436 9387 , 08 5712 1859

 

4. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรใหม่เหล่ายาว (ข้าวแต๋น)ผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นน้ำแตงโม
สถานที่ตั้ง : 31 ใหม่เหล่ายาว หมู่ 8 ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120
ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : นางจันทร์ มานะทำ : เบอร์โทรศัพท์ : 08 9954 2938

 

5. กลุ่มถั่วทอดทุ่งวิเชต (ถั่วทอดสมุนไพร)ผลิตภัณฑ์ถั่วทอดสมุนไพร
สถานที่ตั้ง : 58 ทุ่งวิเชต หมู่ 11 ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120
ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : นางดวงพร ธนูมาก : เบอร์ โทรศัพท์ : 08 6181 6244